Användarvillkor – checkout

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”.  

Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren 

 1. GENERELLA ANVÄNDARVILLKOR  

Genom att nyttja Qvicklys checkout godkänner du Billmate AB (556918-4129), Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö), villkor som de framgår nedan samt de köpvillkor som framgår i ”Checkout fönstret” från säljaren. I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Qvickly checkout. Därigenom har du även godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. 

2. IDENTIFIERING OCH KREDITPRÖVNING  

I samband med att du väljer att betala din beställning ombeds du uppge bland annat ditt personnummer. Genom att ange informationen i Qvickly checkout görs en kreditprövning. Detta i syfte att säkerställa din identitet och för att vi ska kunna presentera tillgängliga betalsätt. För att få handla mot faktura och delbetalning behöver du vara över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs i samband med användandet av Qvickly checkout. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. Du blir i sådana fall meddelad detta antingen via e-post eller brevledes. Kreditupplysningen sköts via Creditsafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut. Qvickly förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller för att säkerställa fakturans korrekthet samt äkthet. Detta kan till exempel ske genom telefonsamtal, legitimationskontroller samt verifiering via elektronisk identifiering, exempelvis Mobilt BankID. 

3. PERSONUPPGIFTER  

Vid genomförande av köp med Qvickly som betalningsförmedlare kommer Qvickly att hantera dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. 

4. BETALNING OCH AVGIFTER  

Qvickly checkout kommer att presentera de betalningsalternativ som kan erbjudas dig baserat på dels den information vi mottagit, dels de betalningsalternativ butiken markerat aktiva. Exempel på betalningsalternativ är faktura, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning via bank. Qvickly debiterar ingen avgift gentemot konsument för faktura, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Butiken kan komma att ta ut en faktureringsavgift. För delbetalning tillkommer f.n. en uppläggningsavgift, aviseringsavgift samt en årsbaserad ränta på 15%. Vid utebliven betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift (f.n. 60 SEK) samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. 

5. ANVÄNDNING  

Qvickly är innehavare av samtliga rättigheter till Qvickly checkout. Som användare av Qvickly checkout får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du väljer att lagra dina uppgifter för specifik enhet kommer din information att automatisk ifyllas efter det att du angett personnummer, e-postadress och postnummer. 

6. COOKIES  

Qvickly använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Qvickly’s webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Qvickly använder cookies bland annat i syfte att anpassa betalningsupplevelsen efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. 

7. UPPDATERING AV VILLKOR  

Qvickly förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren. Villkoren och tjänsten förbättras kontinuerligt. Det är därför viktigt att vid varje köptillfälle läsa villkoren. 

8. ÅNGERRÄTT / ÅTERKÖP / REKLAMATION  

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du alltid minst 14 dagar på dig att ångra ett köp eller reklamera en vara. Självklart tar vi på Qvickly hänsyn till detta. Det är viktigt att du kontaktar butiken du köpt varan av med din reklamation och flyttar fram förfallodatumet på din faktura genom Qvicklys portal för konsumenter eller genom att kontakta Qvicklys kundtjänst. Du kan flytta förfallodatumet upp till 14 dagar på fakturor som inte har förfallit. Kom ihåg att det fortfarande kan finnas porto-, retur-, och fakturaavgifter kvar som du skall betala även om du ångrar ditt köp enligt butikens köpvillkor. 

9. TVIST M.M.  

Utöver vad som följer ovan villkor eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning kan inte Qvickly i något fall ansvara för skada som direkt eller indirekt orsakats av användandet av Qvickly checkout. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister skall hanteras av allmän domstol, med Malmö Tingsrätt som första instans 

10. ÖVERLÅTELSE  

Qvickly äger rätten att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. Kund (du) äger inte, utan Qvicklys skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan part.