2024/06/23
Max: 2 min
Dröjsmålsränta

Det är oftast inte förrän kunderna låter bli att betala sina fakturor i tid som man som företagare börjar titta på det här med dröjsmålsränta. Vilka regler är det som gäller? Hur räknar man ut räntan? Hur går man tillväga för att delge kunden? Vi tittar närmare på vad som gäller.

Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är den ränta som företag kan ta ut när kunderna inte betalar i tid. Tanken med denna ränta är att säkerställa att betalning sker enligt avtal samt att företaget kompenseras för det inkomstbortfall och extraarbete som sker när betalning inte sker i tid.

Vilken räntesats gäller?

Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen som är dispositiv, det vill säga den gäller om inget annat är avtalat. Som företag kan ni dock själv avtala er dröjsmålsränta. Ni kan i stort sätt ha vilken dröjsmålsränta som helst, men är den orimligt hög kan den ogiltigförklaras om ni skulle hamna i tvistemål.

Den lagstadgade dröjsmålsräntan beräknas genom att summera den aktuella referensräntan med 8 %. Om referensräntan exempelvis är 1 % kan du ta ut 9 % i dröjsmålsränta. Referensräntan fastställs av Sveriges Riksbank en gång i halvåret. Se aktuell referensränta.

Betalningspåminnelser

Några dagar efter det att en faktura har förfallit kan företaget gå ut med en påminnelse. Påminnelsen ska innehålla uppgifter om att fakturan har förfallit och att betalning inte skett. Tänk på att fakturan kan vara betald utan att betalningen har hunnit bli registrerad.

Ni kan lägga på en påminnelseavgift om ni har avtalat om det tidigare. Ni har rätt att ta ut 60 kr i påminnelseavgift. Ni kan även ta ut 180 kr om det skickas ett inkassokrav och 170 kr för upprättande av en amorteringsplan.

Förseningsersättning för företagskunder

Om ni har företagskunder kan ni lägga på en förseningsersättning på 450 kronor utöver den dröjsmålsränta som avtalats. Avgiften får endast tas ut på fakturor till företag, myndigheter och organisationer, inte till privatpersoner.

Det krävs inget avtal eller information om att ni tar ut denna avgift utan den kan ni ta ut så fort er företagskund inte betalar i tid. Tar ni ut denna avgift kan ni dock inte lägga på ytterligare påminnelseavgift, inkassoavgift eller avgift för att upprätta en amorteringsplan.

Om dröjsmålsränta inte är avtalad måste ni vänta 30 dagar innan ni tar ut en sådan ränta. Det är just därför många företag väljer 30 dagar som betalningsvillkor på sina fakturor.

Räkneexempel – Dröjsmålsränta

Ni skickar en faktura den 1/4.

 • Ingen räntesats är avtalad.
 • Betalningsvillkor 30 dagar.
 • Fakturabeloppet är 10 000 kr.

Ni skickar en betalningspåminnelse den 20/5.

Dröjsmålsräntan blir följande: (10 000 x (referensränta + 8 %) x 20 dagar) delat med 365 = dröjsmålsränta i kronor.

Dröjsmålsräntans påverkan

Många stora företag avstår ibland från att betala sina fakturor i tid, speciellt när det gäller mindre summor, just för att dröjsmålsränta inte påverkar dem speciellt mycket rent finansiellt. Som mindre företag har dröjsmålsränta dock betydligt större påverkan på ekonomin, både när det gäller att behöva betala dröjsmålsränta och att utfärda den. Att inte få betalt i tid kan innebära slutet för en mindre verksamhet.

Vi hjälper er

Invoice Finance är experter inom fakturering. Vi sköter utskick, bevakning och inbetalningar samt skickar påminnelser och inkassokrav om det skulle behövas. Vill ni dessutom snabba upp kassaflödet samt slippa oroa er för kreditförluster så kan vi köpa era fakturor.

Fördelar med Invoice Fakturaservice
 • Ni väljer själva vilka fakturor ni vill att vi ska administrera
 • Administrativ avlastning
 • Vi vårdar era kundrelationer
Fördelar med Invoice Fakturaköp
 • Snabbare kassaflöde
 • Administrativ avlastning
 • Pengar direkt – Pengar på kontot inom 2 bankdagar
 • Ni väljer själva vilka fakturor ni ska sälja
 • Vi vårdar era kundrelationer
 • Jämnar ut effekterna av säsongsvariationer

Läs mer om Fakturaköp.

Vi har jättegott kaffe.

Hör av dig så tar vi en kopp och pratar vidare om vilken lösning som passar er.

Boka möte